System ostrzegania poinformuje nas o nadchodzącym zagrożeniu przez telewizję lub telefon. Fot. sxc.hu

System ostrzegania poinformuje nas o nadchodzącym zagrożeniu przez telewizję lub telefon. Fot. sxc.hu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Telewizja Polska S.A. 14. października  zawarły umowę dotyczącą Regionalnego Systemu Ostrzegania.Dzięki umowie o wszelkich zagrożeniach w naszym województwie będziemy się dowiadywali nie tylko ze stron internetowych Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale i z telewizji.

Regionalny System Ostrzegania jest usługą dedykowaną dla naziemnej telewizji cyfrowej, która wykorzystując napisy w DVB, teletekst oraz telewizję hybrydową HbbTV stanowi nowe medium umożliwiające masowe informowanie ludności o zagrożeniach.

RSO to wykorzystujący różne kanały przekazu informacji system ostrzegania i informowania społeczeństwa o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych, np. powodziach, pożarach, katastrofach ekologicznych, możliwości wystąpienia silnych burz z gradem na określonym obszarze województwa. Ostrzeżenie o zagrożeniu opublikowane na portalu urzędu wojewódzkiego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie równocześnie emitowane na ekranach telewizorów w danym województwie.

Umowa obejmuje świadczenie usługi – Regionalnego Systemu Ostrzegania w postaci rozpowszechniania komunikatów alarmowych dla potrzeb wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB oraz w aplikacjach telefonicznych.

 

Pilotażowa usługa RSO obejmie swym zasięgiem wszystkie województwa w Polsce. Będzie ona realizowana do końca sierpnia 2014 roku. Nowatorski projekt informowania o zagrożeniach jest pierwszym tego typu kompleksowym przedsięwzięciem w kraju. Jego uruchomienie możliwe jest dzięki naziemnej telewizji cyfrowej.

Komunikaty alarmowe z serwisu internetowego pobierane będą na pasek informacyjny wyświetlany w odbiorniku telewizyjnym, do aplikacji telefonicznych oraz poprzez platformę telewizji hybrydowej. Aplikacje telefoniczne będą dostępne na trzy najpopularniejsze mobilne systemy operacyjne: Android, iOS, Windows.

W przyszłości poprzez Regionalny System Ostrzegania rozpowszechniane będą ponadto poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki poradnikom, w tym poradnikom wideo RSO pełnić będzie rolę edukacyjną: uczyć udzielania pierwszej pomocy, zachowania w przypadku pożaru, powodzi i w wielu innych sytuacjach zagrożeń. Dzięki propagowaniu właściwych zachowań w sytuacji zagrożeń RSO może przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków tego typu zdarzeń.

Dodatkowo, poprzez publikowanie informacji np. o utrudnieniach na drogach możliwe będzie uniknięcie zdarzeń, które w efekcie mogą skutkować sytuacją kryzysową. Ostrzeganie społeczeństwa, m.in. o możliwości wystąpienia zjawisk hydro i meteorologicznych powinno przyczynić się do zminimalizowania ryzyka utraty życia bądź zdrowia, wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli czy pozwolić na odpowiednio wczesne zabezpieczenie mienia, co może przyczynić się także do zmniejszenia kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Udostępnij.