Okręty NATO i Rosji rozpoczynają w poniedziałek wspólne manewry na Bałtyku. Fot. Marynarka Wojenna

Okręty NATO i Rosji rozpoczynają w poniedziałek wspólne manewry na Bałtyku. Fot. Marynarka Wojenna

Okręty NATO  dowodzone przez oficera polskiej Marynarki Wojennej kmdr. por. Piotra Sikorę weszły do portu w Sankt Petersburgu. W poniedziałek rozpoczną się dwudniowe ćwiczenia z jednostkami floty bałtyckiej Federacji Rosyjskiej.

Jest to element wspólnych międzynarodowych działań Rosji i NATO w zakresie działań antypirackich, antyterrorystycznych, wspólnej edukacji, ćwiczeń oraz ratowania życia na morzu. Podobne działania są realizowane są przez obie strony na całym świecie, włączając w to antypiracką operację Ocean Shield na Oceanie Indyjskim czy wspólne ćwiczenia w Zatoce Adeńskiej. Współpraca ta ma na celu wzmocnienie wzajemnego zrozumienia pomiędzy NATO i Rosją oraz usprawnienie możliwości wzajemnej współpracy na morzu w obszarach wspólnego zainteresowania.

Od poniedziałku, 14 października, Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO przeprowadzi w Zatoce Fińskiej dwudniowe ćwiczenia typu PASSEX z okrętami rosyjskiej marynarki wojennej. Przedmiotem ćwiczeń będzie trening podstawowych procedur łączności, manewrowania w szykach, ratowania życia na morzu oraz innych aspektów wzajemnej współpracy pomiędzy okrętami różnych bander.

Stały Zespół Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 został powołany w celu utrzymania bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. W ten sposób okręty Zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem „Tarczy Przeciwminowej” dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia, reagowania w sytuacjach kryzysowych i ewakuacji ludności cywilnej z zagrożonych rejonów. Poprzez swoją stałą obecność na akwenach europejskich demonstrują także determinację państw NATO do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa żeglugi.

W skład Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO wchodzi okręt dowodzenia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” (Polska) oraz pięć niszczycieli min: BNS „Narcis” (Belgia), ENS „Admiral Cowan” (Estonia), FGS „Dillingen” (Niemcy), HNLMS „Makkum” (Holandia) i HNOMS „Rauma” (Norwegia).

 

 

Udostępnij.