aquapark-w-budowie-2

Dzisiaj 27 września 2013 miały być otwarte koperty z ofertami na pracę przy wykonaniu „remontu” dachu słupskiego aquaparku. Miasto jednak odwołało przetarg zwalając całą winę za to na Radę Miejską która w środę nie przesunęła „rezerwy basenowej” 16,5 mln złotych z tego roku na rok 2014.

Komunikat Ratusza:

Rada Miejska odrzucając większością głosów 25 września uchwałę o przeniesieniu na rok 2014 środków finansowych niezbędnych do dokończenia budowy Parku Wodnego w oczywisty sposób zajęła stanowisko aby nie kończyć budowy Parku Wodnego, a jedynie ograniczyć się do wykonania dachu, jest to nie do przyjęcia. Nie można przy 70% zaawansowaniu inwestycji, gdzie są już zamontowane drogie specjalistyczne urządzenia, ograniczyć się tylko do dokończenia dachu, a nad dokończeniem pozostałej części w nieskończoność się spierać i debatować. Park wodny należy ukończyć w całości ponieważ od tego uzależnione jest dofinansowanie Marszałka. Nie podjęcie przez Rade Miejską uchwały o zapewnieniu finansowania budowy parku wodnego w 2014 roku jest w zasadzie jednoznaczne z próbą przerwania jego realizacji, a tym samym dążeniem do zmarnowania już zainwestowanych środków i do oddania dofinansowania.

Po analizie zaistniałej sytuacji, biorąc odpowiedzialność za dalsze losy budowy podjęto decyzję aby przetarg na wykonanie dachu unieważnić, a przewidziany w nim zakres prac włączyć do „dużego przetargu” na dokończenie pozostałych robót. Od teraz będzie tylko jeden przetarg na dokończenie całości parku wodnego. Przeniesienie terminu otwarcia przetargu na listopad jest konieczne, aby radość sabotowania budowy nie wpłynęła na decyzję wykonawców o złożeniu ofert. Powszechnie wiadomo, że warunkiem zaangażowania się prywatnego podmiotu w wielomilionowy kontrakt jest zapewnienie przez inwestora stabilności finansowania inwestycji. Wszelka pod tym kątem niepewność spowoduje, że potencjalny wykonawca albo nie złoży oferty, albo tak skalkuluje ryzyko, że podana przez niego cena w ofercie będzie znacznie wyższa niż rynkowa.

Pomimo powyższego zamawiający będzie nadal wykonywał swoje obowiązki. Wykona roboty zabezpieczające obiekt w szczególności uszczelni dach oraz będzie udzielał odpowiedzi na zadawane przez oferentów pytania w toczącym się postępowaniu.

Łącznie budowa Parku Wodnego „Trzy Fale” w Słupsku miała kosztować około 57 mln zł. Z czego 19 mln zł to dotacja z Unii Europejskiej. Pierwotnie prace miały być zakończone w czerwcu 2012 roku. Obecnie nikt nie jest w stanie podać nowego terminu zakończenia budowy parku.

Został przez RZI przesunięty, z 2 października na 20 listopada 2013, przetarg na resztę prac budowlanych. Teraz najprawdopodobniej miasto wróci do koncepcji jednego całościowego przetargu.

Ostatni taki przetarg skończył się jedną ofertą konsorcjum Eko-Wodrol z Pro-Budem za ponad 47 milionów złotych, przy prawie 17 mln jakie magistrat ma na dokończenie.

A dach dalej będzie dziurawy…, koszt utrzymania „budowy” to 20 tysięcy złoty miesięcznie.

 

Udostępnij.