budzet-obyw-slupskPrawie 6 tys. głosów oddanych na inwestycje w pierwszym słupskim budżecie obywatelskim

W wyniku głosowania największą liczbę głosów otrzymały następujące zadania:

  1. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego przy ul. Konarskiego – liczba głosów 908.
  2. Budowa Parku Street Workout – liczba głosów 453.
  3. Rewitalizacja placu Powstańców Warszawskich przy ul. Szarych Szeregów i Partyzantów (w tym m.in. remont infrastruktury podziemnej) – liczba głosów 333.

 Łączny szacunkowy koszt tych inwestycji wynosi 1 150 000,00 zł, w związku z czym Prezydent Miasta Słupska zatwierdził wniosek Komisji o ujęcie w projekcie budżetu na 2014 rok tych trzech zadań.

Udostępnij.