aquapark-w-budowie
Do 27 września można składać do Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku zgłoszenia do przetargu na „remont” dachu na nowym aquaparku.
Na stronie RZI (http://www.rzislupsk.pl/content.php?id=1829) można przeczytać o stanie obecnego dachu.
Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
  • wykonanie prac naprawczych zabezpieczających tymczasowe pokrycie dachu. Dach jest zabezpieczony membraną PCV. Uszkodzeniu uległy powierzchnie kosza zlewowego na połączeniu brył budynków i powierzchnie w korycie zlewowym znajdującym się w otoku. Woda przedostaje się z koryta otoku po ścianach bezpośrednio do budynku. Naprawa ma polegać na ponownym wykonaniu zabezpieczenia kosza i koryt oraz skierowaniu wód opadowych rzygaczami poza obręb murów budynku.
  • całkowity demontaż oraz utylizacja dotychczasowo wykonanego pokrycia z blachy tytan-aluminium około 350 m2
  • całkowity demontaż oraz utylizacja pokrycia tymczasowego 2 membrana PCV około 4.400 m2
  • demontaż płyt OSB na otokach obu brył basenowych około 230 m2
  • ocenę oraz wyminę zniszczonej izolacji termicznej (wełna hydrofobizowana), a także jej uzupełnienie. Szacuje się ok. 530 m2 zawilgoconej powierzchni izolacji termicznej do wymiany i uzupełnienia, głównie w obrębie otoków, dotychczasowo wykonanych przejść przez połacie, oraz wyjścia na dach (kond. V),

Czyli praktycznie dach jest do wymiany na nowy. Ciekawe ile będzie to kosztowało żeby zabezpieczyć wybudowany stan przed zimą. Dowiemy się może już niedługo.

Do 2 października trwa osobny konkurs przetargowy pod nazwa „Dokończenie budowy Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013” – czyli reszta prac do wykonania przy słupskim aquaparku. Też jest wiele ciekawych informacji. Szczegóły tutaj: http://www.rzislupsk.pl/content.php?id=1830

Na oba przetargi miasto ma prawie 17 mln złotych. W ostatnim przetargu kwota za całość przekroczyła 48 mln złotych.

Praktycznie nie ma szans żeby przystąpić do kontynuowania budowy w tym roku, dlatego magistrat chciał przesunąć pieniądze z tego roku na następny. Nie zgodzili się na to jednak radni na ostatniej sesji. Urząd Miasta groził że będzie z tego powodu musiał oba przetargi unieważnić.

Udostępnij.